ĎAKUJEME

za Váš záujem zúčastniť sa odborného podujatia

7.ročník KOŠICKÝCH HEMATOLOGICKÝCH A TRANSFUZIOLOGICKÝCH DNÍ
s medzinárodnou účasťou

on-line registrácia bola ukončená.
Košické hematologické a transfuziologické dni 7. ročník