Registrácia
 je pre účastníkov a zástupcov spoločnosti iba online cez registračný formulár na tejto stránke. Izby nie je možné objednať e-mailom ani telefonicky.
Organizátori podujatia si vyhradzujú právo registráciu predčasne ukončiť z kapacitných dôvodov kongresovej miestnosti.

Prihláška spoločnosti
  V prípade, že máte záujem prihlásiť Vašu spoločnosť na odborné podujatie KHTD 2019 ako partnera podujatia, kontaktujte nás prosím na khtd@khtd.sk alebo hematologia@hematologiask.sk. Na základe Vašej požiadavky Vám zašleme potrebné dokumenty. Registrovať zamestnancov spoločnosti je možné až po akceptovaní záväznej prihlášky.
Registrácia pre účastníkov a firmy bude aktívna od 31.5.2019.

Registrácia účastníci
Lekári, zdravotné sestry, laboratórni pracovníci, iní zdravotní pracovníci a študenti sa registrujú individuálne cez online formulár na tejto stránke. Na základe kongresových podmienok je účastníkom hradené stravovanie a ubytovanie v dvojlôžkových izbách z vyzbieraných sponzorských príspevkov do vyčerpania voľných kapacít. Izby nie je možné objednať e-mailom ani telefonicky. Faktúru za registračný poplatok účastníka generuje systém automaticky v deň registrácie a faktúra je odoslaná platiacemu subjektu uvedenému pri registrácii. Platiaci subjekt je možné zmeniť len v danom mesiaci. Registrácia je úspešná, ak obrdžíte e-mail s potrvdením o registrácii.
Služby objednané cez elektronický formulár sú záväzné a je z neho rátané nepeňažné plnenie pre účastníka. Od termínu platného 100% storna je aj nepeňažné plnenie v 100% výške z objednaných služieb.


Registrácia firmy
Firemnú registráciu je nutné riadne elektronicky realizovať do 15.08.2019 po akceptácií firemnej prihlášky zo strany organizátora. Na základe riadne vyplnenej a ukončenej elektronickej registrácie Vám bude systémom vygenerovaná kalkulácia k objednávke. Pri každej zmene záznamu bude systémom vygenerovaná nová kalkulácia k objednávke, v ktorej budú zohľadnené výhody vyplývajúce z jednotlivých typov partnestva podľa Vami zaslanej prihlášky. Vami objednané služby sú potrvdením elektronickej registrácie záväzné. Zmeny je možné realizovať elektronicky v odrážke ZMENIŤ ZÁZNAM najneskôr do 15.08.2019 bez STORNO poplatku. Po tomto termíne je zmena záznamu len informatívna. Pri registrácii ubytovania firmami nie je možné platiť kartou na recepcii. Registrácia je úspešná, ak obrdžíte e-mail s potrvdením o registrácii a kalkuláciu k objednávke.
Storno poplatok
 Vyplnením on-line registračného formuláru je Vaša registrácia záväzná. Zmena je možná bez účtovania STORNO poplatku do 15.08.2019. Po tomto termíne je účtovaný STORNO poplatok z ubytovania. Týždeň pred kongresom je STORNO poplatok účtovaný vo výške 100% Vami objednaných služieb.

V odrážke ZMENIŤ ZÁZNAM je možné údaje meniť bez poplatku do 15.08.2019. Po tomto termíne je zmena záznamu len informatívna.

Registračný poplatok


do 20.09.2019 na mieste
Lekári 30,00 € 50,00 €
Zdravotné sestry, pôrodné asistentky
a medicínsko-technický pracovníci
10,00 € 20,00 €
Zástupcovia spoločností 30,00 € 50,00 €
Študenti s platnou ISIC kartou v prípade voľnej kapacity a po registrácii majú voľný vstup.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály (obal na materiál, program, kniha abstraktov).
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Spôsob platby
 Faktúru za registračný poplatok účastníka systém generuje automaticky v deň registrácie a faktúra je odoslaná platiacemu subjektu uvedenému pri registrácii. Platiaci subjekt je možné zmeniť len v danom mesiaci. Faktúru je potrebné uhradiť najneskôr do 20.09.2019 bankovým prevodom na účet v Tatra banke, a.s., WOW! production, s.r.o. číslo účtu: 2629762300/1100 | IBAN: SK52 1100 0000 0026 2976 2300 | Variabilný symbol: prosíme uviesť číslo faktúry. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica) je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku, si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii. Prosíme firmy, ktoré hradia registračný poplatok pre partnerov (účastníkov kongresu), aby nám zaslali menný zoznam a tiež týchto doplnili pri elektronickej firemnej registrácii do zoznamu prehľad registračného poplatku za účastníkov.

Košické hematologické a transfuziologické dni 7. ročník