• Klinika hematológie a onkohematológie, UNLP a LF UPJŠ Košice
  • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
  • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  • Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
  • Občianske združenie HematológiaSK
  • Občianske združenie LeukémiaSOS


KOŠICKÉ 7.ročník
HEMATOLOGICKÉ A TRANSFUZIOLOGICKÉ DNI

s medzinárodnou účasťou

26.-28.09.2019 | Hotel Double Tree by Hilton, KošicePrezident konferencie:
Predseda vedeckého výboru:
Podpredseda vedeckého výboru:
Predseda organizačného výboru:
Podpredseda organizačného výboru:
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
mim. prof. MUDr. Viera Fábryová, CSc.
MUDr. Ivana Tresová
MUDr. Milena Surová
Vedecký výbor:
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
mim. prof. MUDr. Viera Fábryová, CSc.
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.
doc. MVDr. Ján Rosocha, PhD.
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
MUDr. Marta Kučeráková
MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Organizačný výbor:
MUDr. Ivana Tresová
MUDr. Milena Surová
MUDr. Katarína, Bešenyiová
MUDr. Monika Hlebašková
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
MUDr. Ján Sýkora
PhDr. Jana Bocková
Zlatica Kúchová

Kongresové jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (bez tlmočenia)

Košické hematologické a transfuziologické dni 7. ročník