ĎAKUJEME

Všetkým sponzorom a podporovateľom.

Veľmi si ceníme Vašu účasť

na 7. ročníku odborno-vzdelávacieho

podujatia Košické hematologické a transfuziologické dni.


Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a prinesie

aj v budúcnosti vysoko hodnotné stretnutia a projekty.PODUJATIE PODPORILIhlavní partneri


partnerivystavovatelia

              

        


iný druh partnerstva

        

  


Košické hematologické a transfuziologické dni 7. ročník