KOŠICKÉ 7.ročník
HEMATOLOGICKÉ A TRANSFUZIOLOGICKÉ DNI

s medzinárodnou účasťou

26.-28.09.2019 | Hotel Double Tree by Hilton, Košice


  • Onkohematológia
  • Transplantácia krvotvorných buniek
  • Cytopénie
  • Krvácavé a trombofilné stavy
  • Transfúzna medicína, imunohematológia
  • Podporná terapia
  • Hematológia v iných klinických odboroch
  • Mladí hematológovia
  • Ošetrovateľstvo
  • Kazuistiky

Galéria KHTD 2019 


Program KHTD 2019 


Zborník abstraktov 2019 


Zborník abstraktov 2017 


Archív KHTD 2017 Košické hematologické a transfuziologické dni 7. ročník